Корпоративни консултации

Как Илиян може да помогне на вашия бизнес?

Как можем да помогнем на вашия бизнес? Обучения на теми:

  • Майсторство във воденето на преговори.

Когато ви предстоят важни преговори и искате да се подготвите за тях от стратегията, до самите преговори. Можете да получите консултация базирана на професионалния курс по майсторство във воденето на преговори на Харвард – Negotiation Mastery* by Harvard Business School. Курсът е базиран на изцяло практическият опит и съвети на най – добрите специалисти по водене на преговори в света, ето и някои от тях: Michael Wheeler, Christopher Voss, James Sebenius, Deepak Malhotra, Leonard Lira, David Hoffman, Francesca Gino, Alison Wood Brooks, Hannah Riley Bowles, Max Bazerman.

  • Емоционална интелигентност. Обучението е базирано на обучения  в сферата на психологията от университетите Oxford, Cambridge, Harvard, Queensland*. 
  • Оптимизираме процесите. Илиян има опит в чуждестранни корпорации като част от Innovation Center в А1, победител в Quarterly Cross CAI Competition for EMEA в AIG, също така EmPower Plus Коуч в Experian, където се сертифицира за Lean Six Sigma Yellow Belt Practitioner.

*Посетете страницата "ЗА ИЛИЯН" за да видите всички сертификати.