искаш ли да успееш?

Всеки иска да успее. Дали искаш да се грижиш за здравето си, търсиш нови приятели, да срещнеш любовта, да започнеш свой бизнес, да получиш признание, да научиш нещо ново? Мислите ти могат да определят дали ще успееш или не. Илиян ще те научи да разсъждаваш по най-интелигентния начин, така че да разбереш какво трябва да предприемеш за да успееш и да избягваш грешки по пътя.

КАКВО Е ИНТЕЛИГЕНТНОСТ?

Интелигентността е способността да различаваш. С други думи колко добре определяш разлика и липса на разлика.

Например: 

Различаваш, че се намираш в стая.

Различаваш, че има нещо на стената пред теб.

Различаваш, че има две неща на стената пред теб.

Различаваш, че едното е по – малко от другото.

Различаваш, че това са два паяка.

Различаваш, че единият е тарантула, а другият е домашен паяк.

Колкото по-добре различаваш разлики и липса на разлики в дадена тема, толкова по-интелигентен си в тази тема.

Защо ни е да увеличим своята интелигентност?

Колкото по-интелигентно разсъждаваме, толкова по – лесно постигаме целите си.

Ако целта ви е да стартирате успешен бизнес, да срещнете вашата любов, да подобрите здравето си, да постигнете нещо значимо, да разберете по-добре себе си и света, Илиян ще ви помогне сами да разберете какво трябва да предприемете, за да успеете.

Как да увеличите своята интелигентност?

Вашата интелигентност и това дали тя ще се увеличава зависи от начина, по който разсъждавате. За да разсъждавате интелигентно, е необходимо да правите три неща:

  1. Да разгръщате обсега си на внимание;
  2. Да изследвате задълбочено;
  3. Да изключвате предположения;

По време на консултацията Илиян ще ви помогне да използвате тази формула от три стъпки, за да разсъждавате по най-интелигентния начин.